Ιδρυμα Πετρου Χαρη

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Βραβεια

Επαναπροκηρύσονται ( βλ. Αρ. Συν. 2881, 4/12/2014 της Ακαδημίας Αθηνών) τα βραβεία για το έτος 2017 (συμφώνως με το αρ. 56 παρ.3 ν. 4182/2014 και αρ.2 παρ 2 δ συστατικής πράξης, ΦΕΚ 450/11/4/2002) που αφορούν: τρία (3) βραβεία με χρηματικό έπαθλο 6.000 Ευρώ το καθένα,  χωρίς την υποβολή αιτήσεων των υποψηφίων και θα αφορούν κυρίως τους τομείς του διηγήματος (ή σύνολο του έργου), της νουβέλας, του μυθιστορήματος (ή σύνολο του έργου).  Στην περίπτωση που το βραβείο θα αναφέρεται στο σύνολο του έργου του συγγραφέα, τότε το χρηματικό έπαθλο ορίζεται σε Ευρώ 10.000.

Τα βραβεία θα απονεμηθούν το Δεκέμβριο του 2018.