Ιδρυμα Πετρου Χαρη

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Οικονομικες ενισχυσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Το Ίδρυμα Πέτρου Χάρη, στο πλαίσιο της εκτέλεσης των σκοπών του, όπως λεπτομερώς περιγράφονται στη σχετική έγκριση της συστάσεώς του (ΦΕΚ 450/11/04/2002) αποφασίζει τη χορήγηση έως τριάντα οικονομικών ενισχύσεων σε Πανεπιστημιακές Έδρες εσωτερικού και εξωτερικού, Κέντρα Σπουδών, περιοδικά, Συλλόγους, Πνευματικά Ιδρύματα, Επιστημονικά ιδρύματα Ανθρωπιστικών Σπουδών, φυσικά πρόσωπα, σε  Έλληνες και ξένους συγγραφείς για τη μελέτη της Ελληνικής πεζογραφίας καθώς και λοιπούς συναφείς φορείς που αφορούν τη Νέα Ελληνική Γραμματεία.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει σε διάστημα έως την 30η Απριλίου 2018  (σφραγίδα ταχυδρομείου) να υποβάλουν τα αιτήματά τους προς το Ίδρυμα Πέτρου Χάρη στη διεύθυνση: Βαλαωρίτου 9, Τ.Κ. 106 71 Αθήνα,

τηλ. επικοινωνίας 210 36 42142, προκειμένου να τεθούν υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι αποφάσεις του οποίου θα σταλούν στη συνέχεια προς περαιτέρω έγκριση στην καθ’ ύλη Διεύθυνση Κληροδοτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

Τα αιτήματα δεν θα γίνονται δεκτά μέσω facs ή e-mail παρά μόνο ταχυδρομικώς.

Αθήνα, 07 Ιανουαρίου 2018